BAIKAL GIANT B MINER

9 999.00  2 799.00 

— Blake256R14: 160GH ±10%
— Blake256R8: 160GH ±10%
— Blake2B: 80GH ±10%
— Lbry: 40GH ±10%
— Pascal: 40GH ±10%

3 в наличии

Категория: